Innlegg

Nedre kirurgi: Del 5 - De tyske klinikkene

Bilde
Dette er en oppsummering av informasjonen jeg har hentet inn om klinikkene jeg har oppsøkt i Tyskland. Jeg har til i dag snakket med 2 klinikker i Tyskland ang. falloplastikk, begge to i München: Urologische Klinik München-Planegg (UKMP) , hvor jeg har snakket med Dr. Liedl. Dr. Lubos Kliniken - Bogenhausen , hvor jeg har snakket med Dr. Markovsky. Urologische Klinik München-Planegg Urologische Klinik München-Planegg, som jeg ofte bare refererer til som "UKMP" eller "Planegg", består av et team ledet av Dr. Liedl som er overlege for klinikkens senter for urogenital kirurgi. Teamet til Dr. Liedl består av flere urologer, i tillegg til en gynekolog (Dr. Witczak) og en plastisk kirurg (Dr. Wallmichrath). Dr. Liedl er selv urolog og har ifølge han selv drevet med falloplastikk på både cis og trans menn i 30 år. I den tyske trans befolkningen har han et godt rykte på seg når det kommer til falloplastikk, og er ansett som et trygt valg. Dog har han rykte på seg for å være

UKMP - Andre konsultasjon om falloplastikk

Dette er en transkripsjon av min første konsultasjon om falloplastikk med Dr. Liedl hos Urologische Klinik München-Planegg i Tyskland. For mer informasjon om klinikken, se  Nedre kirurgi: Del 5 - De tyske klinikkene . Transkripsjonen er på engelsk. Under konsultasjonen ble det vist noen visuelle eksempler i form av bilder og/eller tegning på ark. Dette kommer dessverre ikke frem i transkripsjonen. Unødvendige ord og setninger har blitt fjernet i etterkant. Her er lenker til alle konsultasjonene jeg har hatt i kronologisk rekkefølge: Første konsultasjon med UKMP Første konsultasjon med Dr. Lubos Kliniken Andre konsultasjon med Dr. Lubos Kliniken Andre konsultasjon med UKMP Transkripsjon Dersom du vil ha transkripsjonen i PDF-format kan den  lastes ned her . Sted:  Urologische Klinik München-Planegg Dato:  05.06.2024 00:00:28 Levi Do you mind if I speak English? 00:00:29 Dr Liedl Yes, I can. 00:00:30 Dr Liedl Of course. 00:00:31 Dr Liedl A moment first. 00:00:51 Dr Liedl Okay. 00:00

Dr. Lubos Kliniken - Andre konsultasjon om falloplastikk

Dette er en transkripsjon av min første konsultasjon om falloplastikk med Dr. Markovsky hos Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen i Tyskland. For mer informasjon om klinikken, se  Nedre kirurgi: Del 5 - De tyske klinikkene Transkripsjonen er på engelsk. Under konsultasjonen ble det vist noen visuelle eksempler i form av bilder og/eller tegning på ark. Dette kommer dessverre ikke frem i transkripsjonen. Unødvendige ord og setninger har blitt fjernet i etterkant. Her er lenker til alle konsultasjonene jeg har hatt i kronologisk rekkefølge: Første konsultasjon med UKMP Første konsultasjon med Dr. Lubos Kliniken Andre konsultasjon med Dr. Lubos Kliniken Andre konsultasjon med UKMP Transkripsjon Dersom du vil ha transkripsjonen i PDF-format kan den  lastes ned her . Sted:  Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen Dato:  03.06.2024 00:00:06 Doctor Hello. 00:00:08 Doctor It is quite a time that we talk or that we saw each other, but it's not very long ago that I finally wrote something, right? 00:00:16

Dr. Lubos Kliniken - Første konsultasjon om falloplastikk

Dette er en transkripsjon av min første konsultasjon om falloplastikk med Dr. Markovsky hos Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen i Tyskland. For mer informasjon om klinikken, se  Nedre kirurgi: Del 5 - De tyske klinikkene Transkripsjonen er på engelsk. Under konsultasjonen ble det vist noen visuelle eksempler i form av bilder og/eller tegning på ark. Dette kommer dessverre ikke frem i transkripsjonen. Unødvendige ord og setninger har blitt fjernet i etterkant. Her er lenker til alle konsultasjonene jeg har hatt i kronologisk rekkefølge: Første konsultasjon med UKMP Første konsultasjon med Dr. Lubos Kliniken Andre konsultasjon med Dr. Lubos Kliniken Andre konsultasjon med UKMP Transkripsjon Dersom du vil ha transkripsjonen i PDF-format kan den  lastes ned her . Sted:  Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen Dato:  29.01.2024 00:00:00 Doctor Okay. 00:00:00 Doctor All right. 00:00:01 Doctor So what brings you here? 00:00:04 Doctor What can I do for you? 00:00:05 Levi I am seeking phalloplasty, as I