Forskjellige kjønnsidentiteter

Hva vil det si å være transkjønnet?

Til de av dere som ikke er helt oppdatert på de veldig mange begrepene innen LGBTQ+ miljøet, la meg starte med å ramse opp noen grunnleggende begreper.
Hvis ikke jeg husker helt fullstendig feil, så er ordet trans latin og betyr "på andre siden av", i motsetning til cis som betyr "på samme side". Fra disse ordene har vi indusert begrepene transkjønnet og ciskjønnet.
Ciskjønnet
Å være ciskjønnet betyr at en er født med et gitt kjønn, mann eller kvinne, og føler at sin identitet passer med dette kjønnet.
Transkjønnet
De som er transkjønnet har derimot en identitet som ikke samsvarer med det kroppslige kjønnet de ble født med. Det er ikke begrenset til kvinner født som menn eller menn født som kvinner, men er et bredt paraplybegrep som rommer mange slags identiteter. Det kan være mye å ta alle disse kjønnene og identitetene innover seg med en gang, så la oss starte med de enkleste.

Binære transpersoner

Den binære kjønnsmodellen har vist seg å være feil, men den kan være et utgangspunkt å starte ved. Her har vi to kjønn: kvinne og mann. Binære transpersoner er de med en identitet som passer (tilnærmet) eksklusivt inn i en av de to kategoriene.

Transmenn/transgutter
De av oss som ble født med jentekropp, men som er gutt til sinns. Det er her jeg faller inn. De som velger å gjennomgå transisjon kalles ofte FTM trans (Female-To-Male).
Transkvinner/transjenter
De som ble født med kroppen til en gutt, men som i sitt sinn er jente. De som velger å gjennomgå transisjon kalles ofte MTF trans (Male-To-Female).

Mitt inntrykk er at ingen mennesker er fullstendig binærkjønnet. Vi har derimot en tendens til å velge oss en binær kjønnsrolle som er komfortabel og faller oss nærmest. Dette er helt greit for de fleste, men det er mange mennesker som ikke komfortabelt kan plassere seg inn i et enkelt kjønn. De er det vi kaller ikke-binære.

Ikke-binære transpersoner

Her har vi et bredt spekrum av kjønnsidentiteter, alt fra de som føler seg like mye av begge kjønn, ingen av delene, litt mer av den ene enn den andre, skiftende eller noe fulstendig annet. Ikke-binære kjønnsidentiteter begrenses ikke av tokjønnsmodellen, og kan derfor virke veldig fjernt og rart for de som har fulgt den slavisk frem til nå. Det er kun en selv som kan definere sin kjønnsidentitet, og den trenger ikke å falle under noen av kategoriende under. Likevel har jeg lyst til å ramse opp noen vanlige begreper.

Transmaskulin
Mennesker som er mer på den mannlige siden av kjønnsspekteret, men likevel ikke utelukkende mann.
Transfeminin
​Mennesker som er mer på den kvinnlige siden av kjønnsspekteret, men likevel ikke utelukkende kvinne.
Kjønnsløs / Akjønnet / Agender
Personer som ikke har et kjønn i det hele tatt
Tokjønnet / Bikjønnet / Bigender
Personer med to kjønn samtidig
Kjønnsflytende / Genderfluid
Personer med en kjønnsidentitet som varierer
Kjønnsskeiv / Genderqueer
Generell betegnelse for personer med en kjønnsidentitet som faller utenfor tokjønnsmodellen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Sprøytedrama

Nedre kirurgi i utlandet (EU/EØS) - Hvordan få støtte fra HELFO

Det ingen fortalte meg om hysterektomi (Hysterektomi - del 2)

Nedre kirurgi: Del 2 - Hvordan utføres nedre kirurgi?

Testosteron: Dette skjer med kroppen