Intersex og lemlestelse av barn

La meg først understreke at jeg verken er intersex selv eller på noen måte en ekspert på dette. Jeg er bare en tilskuer som mener dette må bringes i fokus.

Hva er intersex?

Definisjonen av intersex er en person som er født med en kombinasjon av mannlige og kvinnelige kjønnskarakteristikker, slik som kromosomer eller genetalia, som gjør at det ikke er mulig å tildele ett enkelt kjønn ved fødselen. En person kan for eksempel være født med tvetydige kjønnsorganer, eller kromosomer som hverken er XX (kvinne) eller XY (mann).
Det er estimert at omtrent 1% av befolkningen er intersex, det vil si ca en like stor andel av befolkningen som det finnes rødhørede mennesker.

Usynlig?

Det finnes like mange interkjønnede mennesker som det finnes rødhårede mennesker, likevel vil jeg gjette med stor sannsynlighet at du kan si du har møtt en rødhåret person, men ikke en person som er intersex. Hvorfor er det slik?
Når et barn blir født og legen ikke greier med sikkerhet å si om det er en gutt eller jente, så er det ikke slik at barnet blir satt inn i kjønnskategorien "interkjønn" og starter livet sitt på lik linje med andre nyfødte gutter og jenter. I stedet vil legene sette barnet inn i kjønnskategorien som de selv mener passer best, og gjøre "nødvendige korreksjoner" for at barnet skal få et så "normalt" liv som mulig.
Altså blir barnet, ved fødselen, satt inn i en kjønnskategori før de har sjansen til å uttrykke sin egen identitet. Dette fordi samfunnet ikke gir plass til mennesker som faller utenfor den heteronormative tokjønnsmodellen.

Unødvendig kirurgi på små barn

Ikke bare vil interkjønnede nyfødte plasseres i kjønnskategorien gutt eller jente, ofte blir det i tillegg utført kirurgi på små barn for at de skal passe bedre inn i det heteronormative bildet av samfunnet.
Den amerikanske youtuberen Pidgeon er en ikke-binær interkjønnet aktivist som er svært åpen om sin historie. Hen har fortalt om hvordan det ble utført kirurgi etter kirurgi på kroppen deres da hen var barn. Da Pidgeon ble født fikk hen diagnosen androgen insenitivitetssyndrom. Dette ble ikke foreldrene informert om, og i stedet ble hen tildelt kjønnet jente og oppdratt deretter. De ble fortalt at hen hadde kreft i eggstokkene når hen i virkeligheten ikke hadde eggstokker, men "gonader" på innsiden av kroppen, som er underutviklede testikler. Derfor ble det utført kirurgi for å fjerne disse gonadene, og kirurgien ble forkledd som behandling for kreft i eggstokkene.
Deretter ble det oppdaget at deres fallos, altså vevet som vanligvis utvikler seg til å bli klitoris eller penis, var kjønnsmessig tvetydig. Vevet var akkurat litt under størrelsen for hva som klassifiseres som en mikropenis etter den medisinske standarden, og foreldrene ble overtalt til å la legene utføre kirurgi på denne også i samme omgang. Dermed fjernet de nesten hele fallosen slik at den lignet mer på en klitoris.
Disse kirurgiene var ikke medisinsk nødvendige, og ble utført kun fordi samfunnet har bestemt at alle mennesker må falle under én av to kjønnskategorier. Det ble bestemt på deres vegne at det beste for hen er å ha en kropp som lignet mest mulig et binært kjønn, uten at hen fikk sjansen til å uttrykke hva hen selv ønsket.

Brudd på menneskerettigheter

Pidgeon er dessverre kun én av millioner som opplever dette. Ofte blir irreversibel kirurgi utført på små barn for å "rette på" karakteristikker som faller utenfor den konservative samfunnsmodellen som kun består av mann og kvinne. Mange av disse menneskene ville hatt like gode liv, om ikke bedre, dersom disse kjønnsrollene ikke hadde blitt presset på dem fra starten av. I stedet blir disse menneskene blir utsatt for kroppslig lemlestelse fordi samfunnet har bestemt hvordan kjønn skal se ut. Dette er et stygt brudd på menneskerettigheter, og det foregår rett under nesa på oss.
Og fordi mange oppdras til en kjønnsrolle de ikke passer inn i, ender det ofte med internalisert skam og stigmatisering fordi de har en kropp eller kjønnsidentitet som bryter med normen. Hvorfor aksepterer vi ikke mennesker slik som de er? Hvorfor er verden så rigid og hatende av mennesker som ikke er lik majoriteten, at vi utsetter dem for stigma og lemlestelse i stedet for å la dem leve et autentisk og naturlig liv?

Tredje kjønnskategori

Dersom samfunnet hadde gitt plass til en tredje kjønnskategori ville ikke dette vært et like stort problem. Det ville gitt sosialt rom for at kjønn ikke må være én av to, og latt mennesker som er født i mellom få leve livene sine på lik linje med majoriteten uten å måtte modifisere seg selv og kroppen sin for å bli godkjent. Spedbarn kunne blitt tildelt interkjønn ved fødselen og sluppet å gjennomgå unødvendig irreversibel kirurgi før de er i det hele tatt er gamle nok til å vite om de selv ønsker det eller ikke.


Kilder:
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-gender-identity/whats-intersex
https://en.wikipedia.org/wiki/Pidgeon_Pagonis

Kommentarer

  1. Viktig ting å belyse, da dette affekterer mennesker på lik linje med andre.
    Flott skrevet!

    SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Sprøytedrama

Nedre kirurgi: Del 5 - De tyske klinikkene

Nedre kirurgi: Del 2 - Hvordan utføres nedre kirurgi?

Hormonbehandling i Norge (Del 1)

Testosteron: Dette skjer med kroppen