Kjønnsdimorfisme i menneskehjernen

Psykisk, eller somatisk?

Jeg ser ofte at norske informasjonskilder snakker om "psykisk kjønn som er ulikt somatisk kjønn". For de som ikke er kjent med disse begrepene, la meg oppsummere:
  • Psykologi er læren om atferd og mentale prosesser, hvor atferd omfatter reaksoner på påvirkninger og intensjonelle handlinger, og mentale prosesser handler mer om oppfattelse, tenkning og kunnskapservervelse.
     
  • Somatikk er læren om alt som har med den fysiske kroppen å gjøre.
Så denne bruken av ordet "psykisk kjønn" antyder at kjønnsidentitet ikke er somatisk, men at det er et resultat av miljø og ytre påvirkning. Nå har heldigvis WHO fjernet transkjønnethet og kjønnsdysfori fra å bli klassifisert som mentale lidelser, og heller byttet det ut med ordet "kjønnsinkongruens". Men dette skjedde så nylig som i juni, og vi har fremdeles en lang vei å gå for å forstå hva det faktisk dreier seg om.

Utvikling av kjønn i fosterstadiet

Når et egg befruktes vil embryoet hente XX-kromosomer eller XY-kromosomer fra foreldrenes gener. De første 7-8 ukene av svangerskapet vil det ha grunnleggende kjønnsløst genetalia som ikke har utviklet seg til et kjønnsorgan av noe slag. Med andre ord, både kvinnelige og mannlige kjønnsorganer kommer fra samme "byggesett" i fosterstadiet, og det er testosteron som avgjør hva det vil utvikle seg til å bli. XY-kromosomer vil omtrent ved uke 7 signalisere at testosteronproduksjonen skal økes, og dermed utvikles penis og testikler, mens uten XY-kromosomer fortsetter det å utvikle seg til vulva og eggstokker. Tilstedeværelsen av testikler vil gjøre at kroppen produserer testosteron selv.
En av de vanligste hypotesene er at utviklingen av kjønn i hjernen skjer sepparat fra utviklingen av kjønn i genetalia. Hjernen gjennomgår også en kjønnsdifferensiering avhengig av om androgener (mannlige kjønnshormoner) er tilstede, og uavhengig av hvilke gener man har (XX eller XY). Dersom hjernen utsettes for androgener i utviklingsstadiet vil hjernen utvikle en mannlig kjønnsidentitet, på samme måte som mangel på androgener vil føre til utvikling av en kvinnelig kjønnsidentitet. Dersom fosteret har XX-kromosomer og kvinnelige kjønnsorganer, men blir utsatt for høyt androgennivå f. eks. dersom moren har høyt androgennivå gjennom svangerskapet, så vil det utvikle en kjønnsidentitet som er nærmere det av en gutt. Dersom fosteret har XY-kromosomer og mannlige kjønnsorganer, men hjernen har svake androgenreseptorer og dermed ikke tar til seg androgener, vil fosteret utvikle en kjønnsidentitet som er nærmere det av en jente.

Men hvor sitter kjønnsidentiteten?

Det har blitt gjort mye forskning på om hjernen til transkjønnede er annerledes fra hjernen til ciskjønnede, og om hjernen til en transkjønnet person vil ligne mer på hjernen til folk av kjønnet de ble født med eller av folk av samme kjønn som deres kjønnsidentitet. Resultatene har vært blandet, og jeg tror ikke vi kommer til å få noe sort-hvitt svar på dette da kjønn er mer flytende enn vi tror. Men likevel viser det seg at det er subtile likheter mellom transpersoner og cispersoner av samme kjønnsidentitet. I tillegg er det sterk korrelasjon mellom kjønnsdysfori og kjønnsdifferensiering i den delen av hjernen som styrer persepsjon av seg selv og sin egen kropp. Dette betyr at transkjønnethet trolig er medfødt, og at en faktisk har en hjerne med karakteristikker lik hjernen til cispersoner av samme kjønn. Dysfori er resultatet av en biologisk prosess hvor hjernen sier i fra at noe er galt.

Kjønn er ikke psykisk

Genetalia er ikke det eneste organet vårt som har et kjønn; hjernen har også et kjønn, og sammen med hormonproduksjonen utjør det et økosystem som danner helt menneske som ikke defineres av kun én av delene alene. Det å si at en persons oppfatning av eget kjønn er psykisk blir derfor helt feil, fordi kjønn er ren biologi. Ingen mengde med psykisk behandling eller medisinering vil kunne hjelpe på kjønnsdysfori, fordi dysforien kommer fra innsiden. Hjernen roper ut at noe er feil fordi den kjører på feil hormoner, og fordi kroppen ser og føles annerledes ut enn det den forventer.


Kilder
https://snl.no/psykologi
https://snl.no/kognitiv_psykologi
https://www.the-scientist.com/features/are-the-brains-of-transgender-people-different-from-those-of-cisgender-people-30027
https://www.whattoexpect.com/pregnancy/fetal-development/fetal-sex-organs-reproductive-system/
http://health.heraldtribune.com/2016/06/21/brody-transgender-identity-may-form-in-the-womb/
https://www.nature.com/articles/s41598-017-17352-8

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Sprøytedrama

Hormonbehandling i Norge (Del 1)

Det ingen fortalte meg om hysterektomi (Hysterektomi - del 2)

Hvorfor "transe" er et skjellsord

Carl Lapp - En samisk trans mann fra 1600-tallet