PCOS - En intersex tilstand?

Hva er PCOS?

PCOS står for polycystisk ovariesyndrom. Det er en tilstand hvor eggstokkene ikke frigir egg, og dermed dannes cyster på eggstokkene. Disse cystene forstyrrer eggstokkenes funksjon, som fører til hormonubalanse og økt nivå av mannlige kjønnshormoner (androgener). Dette fører til symptomer som manglende menstruasjon, infertilitet, vektøkning, insulinresistens, økt behåring og akne. All the good stuff.

Høyere forekomst blant FTM-transkjønnede

Omtrent 10-20% av alle som er født kvinner får PCOS, men ifølge denne studien fra Japan var forekomsten av PCOS så høy som 58% hos de 69 FTM-transkjønnede menneskene som var med i studien.
I en annen studie ble mus i fosterstadiet utsatt for testosteroninjeksjoner som økte androgennivået i den kritiske utviklingsfasen, som ifølge flere hypoteser er grunnen til at menneskefoster utvikler en maskulin kjønnsidentitet. Det viste seg at de musene som ble injisert med testosteron som foster også utviklet cyster på eggstokkene, i tillegg til andre symptomer som samsvarer med PCOS.

Intersex

Definisjonen på intersex er mennesker med kjønnskarakteristikker (gener, gonader, kjønnshormoner eller genetalia) som til sammen ikke faller inn under kun mann eller kvinne. Dette kan være at genitalia eller andre primære kjønnskarakteristikker hører til i en annen kjønnskategori enn det kromosomene tilsier, eller det kan være kromosomer som ikke er XX eller XY, men kanskje XXX, XXY eller kun X. Ca 1% av befolkningen er intersex, dvs. at det finnes omtrent like mange interkjønnede som det finnes rødhårede mennesker i verden.

PCOS er teknisk sett ikke intersex

For at en tilstand skal kunne beskrives som intersex må primære kjønnskarakteristikker (reproduktive organer) falle inn under en annen kjønnskategori enn det kromosomene tilsier, og derfor er ikke PCOS av definisjon en intersex tilstand.
Men dersom vi tar i betrakning kjønnsdimorfisme i andre deler av kroppen enn de reproduktive organene, slik som hjernen og endokrinsystemet, så kan det argumenteres for at definisjonen for intersex er alt for snever og binær. Kjønnsorgan og kromosomer er ikke de eneste delene av kroppen som har forskjellige karakteristikker basert på kjønn, og bør derfor ikke være den eneste indikatoren på kjønn heller.
PCOS er en tilstand hvor endokrinsystemet produserer mindre østrogen og mer testosteron enn det som er vanlig for kvinner, men mer østrogen og mindre testosteron enn det som er vanlig for menn. Det betyr at endrokrinsystemet alene ikke faller inn under kategoriene "mann" eller "kvinne".
Det er også hypoteser om at hovedsymptomet til PCOS, altså at eggceller ikke frigis fra eggstokkene, skyldes at hjernen mangler funksjonen for å produsere et hormon som trigger eggløsningen. Det kan argumenteres at dette også er kjønnsdimorfisme, altså at hjernen har mannlige karakteristikker.Kilder
https://nhi.no/sykdommer/kvinne/svulster-og-cyster/polycystisk-ovariesyndrom/
https://academic.oup.com/humrep/article/22/4/1011/696190
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24532600

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Sprøytedrama

Hormonbehandling i Norge (Del 1)

Det ingen fortalte meg om hysterektomi (Hysterektomi - del 2)

Hvorfor "transe" er et skjellsord

Carl Lapp - En samisk trans mann fra 1600-tallet