Trumps korstog for å fjerne våre menneskerettigheter

Omtrent to uker siden ble det lekket et memo fra Trump-administrasjonen hvor de uttrykte et ønske om å definere kjønn som "en biologisk, uforanderlig tilstand bestemt av kjønnsorgan ved fødselen".
Denne definisjonen kan for mange høres enkel og grei ut, og ved første øyekast vil det nok også virke logisk. Men før du slår deg til ro med denne slutningen vil jeg be deg om å tenke over hva dette egentlig betyr; en slik definisjon har nemlig svært skadelige implikasjoner for transkjønnede mennesker over hele verden, og vi som bor i Norge er ikke et unntak.

Lovlige implikasjoner

Sex vs gender

For tiden har amerikanerne to forskjellige ord for kjønn: "sex" - en klassifisering basert på innvendige og utvendige kroppslige karakteristikker, og "gender" - sosiale kjønnsroller og atferd.

Title IX

Title IX er en føderal amerikansk sivilrettslov som ble satt i effekt i 1972 for å gjøre kjønnsdiskriminering og seksuell trakasering ulovlig i offentlige utdanningsinstitusjoner. Følgende er et utdrag fra loven:
"No person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any education program or activity receiving Federal financial assistance."
Senere ble denne loven brukt av Obama-administrasjonen til å beskytte transkjønnede studenter mot kjønnsrelatert diskriminering. De gav skolene beskjed om at transkjønnede skal behandles som kjønnet de selv identifiserer seg som.

Trump fant et smutthull

Problemet med Title IX er at amerikanerne ikke har noen konkret definisjon på ordet "sex". Denne svakheten er en akilleshæl som i verste fall kan utnyttes for å rive ned grunnlaget for transkjønnedes rettigheter.
Dersom Trumps definisjon av ordet "sex" trer i kraft vil ikke transkjønnede lengre være beskyttet av lover slik som Title IX. Det vil si at studenter kan nektes å delta i kjønnede aktiviteter slik som sport og klubber på grunnlag at de er transkjønnet, og slik diskriminering vil være fullstendig lovlig.
Title IX er ikke den eneste loven som påvirkes av Trumps nye definisjon av kjønn. Obamacare - som jeg har snakket om i et tidligere blogginnlegg - sørger for at alle mennesker får lik tilgang til helsehjelp uavhengig av rase, religion, etnisitet, seksualitet og kjønn. Men fordi denne loven også benytter seg av ordet "sex" vil Trumps nye definisjon sørge for at transkjønnede mister sine rettigheter til helsehjelp.
Den nye definisjonen av kjønn vil gjøre det umulig å endre lovlig kjønn på dokumenter som pass, førerkort og annen id. Transkjønnede vil heller ikke få kjønnskorrigerende behandling dekket av forsikring, og må betale dette ut fra egen lomme i et land som kapitaliserer på helsehjelp. Transisjon blir umuliggjort.
I tillegg vil det bli fullstendig lovlig å diskriminere mot transkjønnede i blant annet arbeidssituasjoner. En arbeidsgiver kan si opp eller nekte å ansette en person dersom de er transkjønnet, og det vil være et akseptabelt grunnlag. Dette vil være ekstremt ødeleggende for en allerede sårbar demografi, og det vil føre til at transkjønnede i mye større grad vil ende i fattigdom som resultat av færre jobbmuligheter samtidig som de får større helsemessige utgifter.
På overflaten kan det virke som definisjonen endres kun av logiske grunner, men i virkeligheten er det en sleip måte å fjerne grunnleggende menneskerettigheter fra halvannen million mennesker, og i verste fall vil de slippe unna med det fordi majoriteten ikke innser hvilke konsekvenser en slik endring faktisk fører med seg.

Politiske implikasjoner

Dersom endringen av definisjonen slår gjennom vil det sende et sterkt fiendtlig budskap til LGBT-samfunnet og øke aksept for transfobi i almennheten samtidig som all beskyttelse mot diskriminering og trakasering forsvinner.
Forslaget er et steg i retning av å "viske vekk" transkjønnede ved å fjerne definisjonen som anerkjenner transkjønnedes eksistens. Du synes kanskje dette høres overdrevet ut, men omtrent samtidig som memoet ble lekket ble alle referanser til transkjønnede fjernet fra den amerikanske regjeringens nettsider. Budskapet er tydelig: de sier transkjønnede ikke eksisterer.

Kan sammenlignes med Tsjetsjenia

Påstanden om at transkjønnede ikke eksisterer er ikke stort bedre enn da presidenten i Tsjetsjenia benektet at det eksisterte homofile i landet. I virkeligheten var hundrevis av homofile sperret inne og torturert i fangeleire, men når myndighetene ble anklaget for massearrestasjonene svarte presidentens talsmann at "Det finnes ingen homofile i Tsjetsjenia. Og hadde det vært noen, hadde ikke politiet trengt å gjøre noe med dem fordi slektningene ville sendt dem et sted ingen kommer tilbake fra."
Det er kanskje en noe overdrevet sammenlikning, men jeg står fast ved analogien. Når noen ikke eksisterer på overflaten vil det som skjer med dem bak kulissene bli usynlig. Hvis et menneskes rettigheter blir brutt er det vanskelig å rope om hjelp dersom deres rettigheter ikke er anerkjent til å begynne med.

FN's menneskerettigheter kan utelukke transkjønnede

Det er lett for oss i Norge å tro at denne stormen av rasisme, sexisme og fordommer skapt av Trump i det minste holder seg innen landegrensene til USA, og  at vi er trygge i vårt lille progressive og solidariske land. Men neida, de amerikanske diplomatene i FN driver lobbyvirksomhet for å fjerne ordet "gender" fra FN's menneskerettighetsdokumenter og i stedet bytte det med ordet "woman". Altså vil uttryk som "kjønnsbasert vold" og "kjønnsdiskriminering" erstattes med uttrykk som "vold mot kvinner" og "kvinnediskriminering". Dermed vil transkjønnede over hele verden ikke lengre være beskyttet av FN's menneskerettigheter.

Pseudovitenskap

Memoet argumenterer for at den føderale regjeringen skal vedta en definisjon av kjønn "på et biologisk grunnlag som er tydelig, grunnlagt i vitenskap, objektiv og administrerbar. Kjønn betyr et menneskes status som mann eller kvinne basert på uforanderlige biologiske egenskaper som kan identifiseres før eller ved fødselen. Kjønnet oppført på en persons fødselsattest skal utgjøre endelig bevis på en persons kjønn, med mindre det er avvist av pålitelige genetiske bevis."
Denne definisjonen er på sitt beste mangelfull, og ifølge Dr. John Theisen som er ekspert i reproduktiv endokrinologi har dette memoet fullstendig mistolket biologi.
Ifølge han er det verken rimelig eller mulig å definere kjønn basert på en slik definisjon. Selv om det er rimelig å tildele kjønn ved fødselen basert på det fysiske utseendet til entydig kjønnsorgan, så er det ikke mulig å definere et rigid og uforanderlig kjønn på denne måten med den kunnskapen vi har innen biologi om kjønn og kjønnsdifferensiering. Intersex mennesker er et bevis på dette.
Altså finnes det ikke en enkelt entydig egenskap som med sikkerhet kan avgjøre en persons kjønn. En persons kjønnsorganer er ikke en sikker indikator på kjønn, og det samme kan sies om gener. To-kjønnsmodellen er ikke tilstrekkelig for alle tilfeller, og kan dermed ikke brukes som "vitenskapelig grunnlag".

Forslaget har møtt motstand

Forskere

Over 1600 forskere har så langt signert et brev som ber administrasjonen trekke tilbake forslaget. I brevet skrives blant annet at "dette forslaget er fundamentalt inkonsistent ikke bare med vitenskap, men også med etisk praksis, menneskerettigheter og grunnleggende verdighet". Brevet ble signert av blant annet biologer, genetikere, psykologer, antropologer, leger, nevrologer, sosialforskere, biokjemikere og mentalhelsetjenesteleverandører.

Selskaper

Også mer enn 56 store selskaper har kommet med en uttalelse som blant annet sier at "transkjønnede mennesker er våre kjære familiemedlemmer og venner, og våre verdtsatte lagkamerater. Det som skader transkjønnede skader også våre selskaper."
På listen av selskaper finner vi blant annet Pepsi, Apple, The Coca Cola Company, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter og Uber. I USA - et kapitalistisk land som er drevet av de store selskapene - ønsker jeg å tro at en slik uttalelse vil ha betydning.

Sosiale medier

#WontBeErased har florert på sosiale medier de siste to ukene. Kjernen i budskapet er at selv om lovlige definisjoner endres, så er vi fremdeles her. Transkjønnede eksisterer over hele verden. Det har vi gjort så lenge mennesker har vandret på jorda, og vi kommer ikke til å dra noen veier selv om den amerikanske regjeringen har bestemt at vi ikke eksisterer. Det å fjerne oss fra lovverket er ikke annet enn et fordomsfullt korstog for å fjerne våre grunnleggende menneskerettigheter.

Konsekvenser

De angriper transkjønnede nå fordi vi er den mest sårbare og kontroversielle demografien, og debattene har nok momentum til å hisse opp konservative amerikanere og kaste bensin på bålet som er amerikansk media. Det er slik politikk fungerer, og det er ikke mer enn en taktikk for å vinne over velgerne.
Dersom de lykkes; hvis transkjønnede mister alle menneskerettigheter og vår eksistens ikke lengre anerkjennes, hva skjer da? Et naivt menneske vil kanskje tro at det da blir fred og balanse, men realiteten er at det store maskineriet som kalles amerikansk politikk vil begynne å kverne sitt neste offer. Kanskje fjerner de homofiles rett til å gifte seg, eller så gjør de rasisme lovlig?
Hvem vet. Jeg savner Obama </3


Kilder:
https://www.cnn.com/2018/10/24/politics/transgender-protections-hhs-memo-defining-sex/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_IX
https://www.inverse.com/article/50144-trump-transgender-memo-biology-genetics-biology-genetics
https://not-binary.org/statement/
https://businessfortransequality.com/
https://medium.com/@Phaylen/all-references-to-transgender-americans-scrubbed-from-government-websites-45a455259e4c
https://www.aftenposten.no/verden/i/Rgb4d/Homofile-tortureres-og-sperres-inne-i-Tsjetsjenia
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-remove-gender-un-human-rights-documents-transgender-rights-a8601031.html

Kommentarer

 1. Så om jeg sier jeg er jente; da burde jeg få lov til å konkurrere i kvinneklassen? Ser du ikke at det vil bety at kvinner vil bli utryddet i toppidrett?
  Og du er frustrert over at de som ønsker å skifte kjønn kanskje må betale for dette selv? Er det virkelig urettferdig at man betaler selv for noe man ønsker?
  Og man KAN se kjønn på kjønnsorganer i 99% av tilfellene. Man kan også undersøke kromosomer. Transidentitet har vært klassifisert som en mental lidelse helt frem til nå nylig. Det er en farlig presidens å sette at man skal la andre folk leve i en fantasiverden. Om noen hevder de er Napoleon så er det ikke mange som sier at man burde si seg enig i dette, eller at man skal kalle personen «Herr Napoleon» for å unngå å støte personen.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Runar, du har gode spørsmål og jeg skal prøve å svare så godt jeg kan.

   Det med å konkurrere i idrett har jeg dessverre ikke noen kommentar på, siden dette er et vanskelig dilemma hvor vi har kjønnsbasert diskriminering på den ene siden, og ulikt biologisk utgangspunkt som kan gi fordeler på den andre. Det er et tema som burde tas til debatt, men likevel er det viktig å ikke forveksle dette temaet med spørsmålet om transpersoner fortjener menneskerettigheter på lik linje med andre. Begge er temaer som involverer transpersoner, men de handler om to svært forskjellige ting.

   Spørsmålet om kjønnskorrigerende behandling skal dekkes av forsikring eller betales ut av egen lomme i et svært kapitalistisk land handler om at dersom du skulle være så uheldig å bli født transkjønnet vil du bli satt tilbake mange steg i livet. For de fleste er ikke transisjon noe en velger, men noe som er nødvendig. Ratene på selvmordsforsøk blant transkjønnede ligger et sted mellom 40 og 50 prosent, og transisjon har vist seg å redusere denne raten betydelig. For enkelte kan det være snakk om liv og død. Hvis en amerikansk person må betale transisjonen sin selv på hen regne med å punge ut mellom 60 000 og 100 000 dollar. Og på toppen av det hele tjener transkjønnede gjennomsnittlig mindre, og undersøkelser har vist at 15% av amerikanske transkjønnede lever under den amerikanske fattigdomsgrensen. Hvis forsikringer dekker slike behandlinger vil transkjønnede få et nærmere likt utgangspunkt i livet som andre. Dessuten dekker forsikringer som oftest de samme behandlingene for ciskjønnede mennesker, og da er det ingen reell grunn til at transkjønnede skal utelukkes.

   Og det er helt riktig at du i de fleste tilfeller kan bestemme en persons kjønn ut fra kjønnsorganer og kromosomer. Problemet er at fordi dette ikke gjelder i ALLE tilfeller, så blir det feil å bruke dette som et rigid og uforanderlig rammeverk som skal gjelde for alle. I vitenskapen kan man ikke ta grunnlag i noe som har blitt motbevist.

   Jeg synes det er leit at du har et slikt syn på transkjønnede. De fleste av oss er bare mennesker som vil leve livet sitt på lik linje med andre, autentisk og med friheten til å kunne være seg selv. Ingen av oss har valgt det selv, og har heller ingen vrangforestillinger om hvilket kjønn vi ble født med. Jeg kan ikke snakke for alle, men kan si at jeg selv hadde det veldig vondt når jeg prøvde å leve som jente. Jeg lever nå som gutt fordi det gjør at jeg føler meg bra. Menneskene i livet mitt bruker mitt nye navn og han-pronomen fordi de ønsker meg vel. Dersom jeg hadde sagt at jeg vile bli kalt “Herr Napoleon” ville de gjort det, ikke fordi de genuint tror at jeg er napoleon, men fordi de viser grunnleggende respekt for meg som person og ikke kun kroppen jeg ble født med.

   Slett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Sprøytedrama

Nedre kirurgi: Del 5 - De tyske klinikkene

Nedre kirurgi: Del 2 - Hvordan utføres nedre kirurgi?

Testosteron: Dette skjer med kroppen

Hormonbehandling i Norge (Del 1)