Carl Lapp - En samisk trans mann fra 1600-tallet

 I forbindelse med mitt verv hos Garmeres har jeg tatt på meg oppgaven å fortelle historien om Carl Lapp - en samisk person med kvinnelig kropp og mannlig kjønnsuttrykk, som kan forstås å være en trans mann som levde i Sverige på slutten av 1600-tallet. 


Card-sized artwork showing Carl Lapp standing in a winter landscape with reindeer in the background.
Carl Lapp - Portrett fra Ria Brodell's kunstprosjekt "Butch Heroes" [2]


Informasjonen er hentet fra Fur et al. (2006) [1].


Historien om Carl Lapp

Navnet "Lapp" ble på 1600-tallet brukt for personer av samisk etnisitet, og det virker sannsynlig at Carl Lapp opprinnelig kom fra skogene i Nord-Sverige, men ble drevet sørover på grunn av sult og fattigdom. Dokumentasjonen tyder på at han begynte å leve som mann idet han forlot samiske områder og begynte å leve blant svenskene. I løpet av hans tid blant Svenskene var han gift to ganger, og hadde en sønn med sin første kone. Etter døden av hans første kone og sønn vandret han til Heds socken, hvor han giftet seg med sin andre kone. De var gift i 13 år frem til hans død i 1694.

Da nabokvinnene forberedte kroppen hans for begravelse oppdaget de at han hadde en kvinnelig kropp. Den lokale pastoren involverte kirken og etter hvert staten for å avdekke hans forhold til sine to koner og for å avgjøre hvordan kroppen hans skulle begraves. 

Det ble avholdt en rettsak hvor hans andre kone ble bedt om å vitne. Hun påsto bestemt at hun ikke visste at ektemannen hennes hadde en kvinnelig kropp, og at det ikke hadde foregått noen seksuelle handlinger mellom dem. Dette begrunnet hun med at Carl Lapp allerede var en gammel mann da de giftet seg, og at hun selv var i førtiårene og ufruktbar.

Rettsaken avgjorde at Carl Lapp hadde syndet ved to anklager. Først ved å skjule at hans første kone ble gravid utenfor ekteskap, la barnet bli døpt i kirken og for å ta til seg barnet som sitt eget. For det andre hadde han krysset kjønnsrollen for kjønnet han var tildelt av gud, for å leve som mann og for å ta til seg en kone. Slike handlinger ble på denne tiden straffet med døden.

Kirken bestemte at kroppen hans ikke skulle begraves i kirkegården, men i skogen. Dette er en straff som ifølge lovene var forbeholdt folk som tok selvmord, folk i eksil, myrdede spedbarn og sodomitter - altså folk som hadde sex med dyr. Men paragrafen som ble brukt for å straffe sodomitter ble også vanligvis brukt for å straffe homofile handlinger. 

Ironien med denne såkalte "straffen" er at samenes tradisjon var å begrave sine døde i skogen, og ikke i kristne kirkegårder, slik de ble tvunget til av den svenske kirken. Så til slutt ble Carl Lapp begravd der han hører hjemme.

Kjønnsidentitet

Fur et al. foreslår at Carl Lapp valgte å leve som mann fordi det var umulig å tjene til livets opphold som en samisk kvinne. Selv mener jeg slike påstander kun er spekulative, og at det er umulig å vite helt sikkert hva som foregår på innsiden av person når de ikke er til stedet og kan fortelle selv. 

Jeg tror det er viktig å ikke projisere ens egen kjønnsforståelse og trekke konklusjoner uten noen håndfaste begrunnelser. Det er mulig at forfatteren, som selv er kvinne, ikke har forståelse for at noen ønsker å leve som mann for andre grunner enn forhøyet status og goder i samfunnet. På den andre siden er det mulig at jeg, en trans mann, gjør antakelsen av at en person som velger å leve som mann på fulltid i såpas mange år nødvendigvis har en mannlig kjønnsidentitet. 

Både min og forfatterens tolkninger er fargede av vårt eget ståsted, og det er umulig å vite hva som faktisk var Carl Lapps kjønnsidentitet. Men siden personen selv valgte å ta til seg en mannlig identitet, så er det dette jeg forholder meg til. Derfor refererer jeg til Carl Lapp med mannlige pronomen.


Kilder

  1. Fur, G., 2006. Reading margins: colonial encounters in Sapmi and Lenapehoking in the seventeenth and eighteenth centuries. Feminist studies32(3), pp.491-521.
  2. Brodell, R. 2012.  Butch Heroes: Carl Lapp [Online[. Available at: https://www.riabrodell.com/carl-lapp (Accessed: 05.09.2021)


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Sprøytedrama

Hormonbehandling i Norge (Del 1)

Det ingen fortalte meg om hysterektomi (Hysterektomi - del 2)

Hvorfor "transe" er et skjellsord