Nedre kirurgi i utlandet (EU/EØS) - Hvordan få støtte fra HELFO

Det er mulig å få delvis støtte til falloplastikk i et annet EU/EØS land, tilsvarende det det ville kostet å få utført i Norge. I dette innlegget vil jeg forsøke å lage en oppsummering om hvordan man søker om dette, og hvor mye man kan få støtte for.

OBS: Det finnes en annen søknad for utenlandsbehandling hvor man argumenterer for at behandlingen i utlandet er mer effektiv enn den som tilbys i Norge. Jeg vil skrive et annet innlegg om dette i fremtiden.


Hvilke krav må være innfridd?

Dersom du ikke har gjort det enda, så er første steg i prosessen å sørge for at følgende krav er innfridd:
 1. Henvisning til falloplastikk i Norge
 2. Et konkret behandlingstilbud i utlandet

Henvisning til falloplastikk i Norge

Du må ha fått henvisning til falloplastikk i den norske spesialisthelsetjenesten. Med andre ord må du være ferdig utredet hos NBTK, og NBTK må henvise deg videre til plastisk kirurgisk avdeling for falloplastikk.

Behandlingstilbud for falloplastikk i utlandet

Du må ha mottatt et konkret behandlingstilbud ved et sykehus i et annet EU/EØS land. Dette behandlingstilbudet må dokumenteres, i tillegg til et prisestimat for behandlingen.
 • Du er selv ansvarlig for å finne en behandler med offentlig autorisasjon i landet du oppsøker.
 • Du er også selv ansvarlig for å anskaffe behandlingstilbudet. Det kan innebære at du må reise til sykehuset/klinikken i utlandet for en eller flere konsultasjoner.

Dokumentasjon som må skaffes

Neste steg er å anskaffe nødvendig dokumentasjon for å søke om forhåndstilsagn fra HELFO.

Dokumentasjon fra sykehuset i utlandet

Når du har fått et konkret behandlingstilbud fra et sykehus i utlandet, så må du sørge for å skaffe følgende dokumentasjon fra dem:
 1. Et brev som bekrefter at du har fått tilbud om behandling i utlandet, som også beskriver behandlingen du planlegger å motta samt et prisestimat.

 2. Dersom du oppsøker behandling utenfor et sykehus, så trenger du også en kopi av behandlerens offentlige autorisasjon og spesialistgodkjenning i landet.

 3. Dersom dokumentasjonen er oversatt fra et annet språk, må du også ha en kopi av dokumentene på originalspråket.

Oversettelse av dokumenter fra utlandet

HELFO godkjenner kun dokumenter på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Dersom dokumentasjonen du får fra utlandet er på et annet språk en disse, så må du selv sørge for å få disse oversatt. OBS: Det er viktig at oversettelsen er statsautorisert!

Du må dessverre betale selv for eventuelle statsautoriserte oversettelser av dokumenter. Selv måtte jeg få 5 sider oversatt fra tysk til engelsk, og dette kostet meg i underkant av 5000 kr.

Dokumentasjon fra NBTK i Norge

Dersom du er ferdig utredet ved NBTK, og du har fått henvisning til plastisk kirurgisk avdeling for å få falloplastikk, så skal du kunne få tak i følgende dokumenter fra pasientjournalen din via HelseNorge:
 1. Epikrise fra NBTK

 2. Henvisningen til plastisk kirurgisk avdeling for å få falloplastikk. Dette kan være selve henvisningen, men kan også være bekreftelse på at du har fått time.
Annen dokumentasjon som ikke er obligatorisk, men som kan være fint å ta med likevel:
 1. Dersom du har vært på konsultasjon hos plastisk kirurgisk avdeling for å få falloplastikk, ta med eventuelle journalnotater fra denne konsultasjonen, med kirurgens tanker rundt ditt behov for behandling.

 2. Dersom du har mulighet til å få tak i det, få en legeerklæring fra NBTK som eksplisitt dokumenterer at du har rett til å få falloplastikk i spesialisthelsetjenesten. Dette fikk jeg gjennom en telefonkonsultasjon med overlegen hos NBTK.

Søke forhåndstilsagn

Når du har skaffet dokumentasjonen over kan du gå videre til å søke om forhåndstilsagn fra HELFO. Et forhåndstilsagn er et juridisk bindende brev som sier hvor mye av behandlingen du vil få dekket, gitt at visse krav innfris. Det er ikke obligatorisk å søke om forhåndstilsagn, men det er anbefalt, for å minske den økonomiske risikoen for deg.

Du kan søke om forhåndstilsagn via Helsenorges nettskjema. Du kan også gjøre det gjennom papirsøknad. Mer om dette på HELFO sine nettsider.

Når du søker velger du "tilsvarende behandling som i Norge".

Per dags dato (23.7.23) er normal behandlingstid på forhåndstilsagn 4 uker fra fullstendig mottatt søknad. Selv fikk jeg svar i løpet av en uke.

Hvor mye dekkes?

Selv fikk jeg innvilget støtte på inntil 91 209 kr. Dette er lite, da behandlingen i mitt tilfelle koster bortimot 400 000 kr. Likevel kan en slik pengesum være nok til å hjelpe noen som ikke har behov for urinrørsforlengelse og erektilprotese, da det er disse tingene som koster mest.

Fordeler og ulemper

Fordelen med denne metoden er at dersom du får henvisning for falloplastikk i Norge, så er det ganske rett frem å søke om forhåndstilsagn, og det er kort behandlingstid på søknaden. Det er en ganske sikker metode for å få litt økonomisk hjelp til underlivskirurgi.

Ulempen er at man er avhengig av å få en henvisning til falloplastikk fra Rikshospitalet. Dessverre får man ikke støtte for den fullstendige behandlingen, da behandlingen man for i Norge er ganske begrenset. Man må man selv legge ut for behandlingen, og søke om refusjon etterpå. Dette kan ta opp til flere måneder.Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Sprøytedrama

Hormonbehandling i Norge (Del 1)

Det ingen fortalte meg om hysterektomi (Hysterektomi - del 2)

Hvorfor "transe" er et skjellsord

Carl Lapp - En samisk trans mann fra 1600-tallet