Nedfrysning og donasjon av egg - Hva er mulighetene?

Mange av oss ønsker å få barn med eget genetisk materiell, men ønsker ikke å gjennomgå et svangerskap. Da kan det være mulig å donere egne eggceller til en partner, dersom man har en partner med evne og ønske om å bære det frem. Men hvorvidt dette lar seg gjøre i Norge, det er en annen sak.

Da jeg begynte å undersøke muligheten for å fryse ned egg fant jeg svært lite informasjon om dette rettet mot transpersoner. Derfor deler jeg informasjonen jeg har samlet selv underveis i prosessen min, i håp om at det kan være til hjelp for andre. Husk at jeg er ingen fagperson - jeg er bare en som har vært gjennom systemet og som gjengir det jeg har blitt fortalt underveis, samt noe egen synsing.

Blir man infertil av testosteron?

Trans menn som ønsker å få egne biologiske barn blir vanligvis anbefalt å fryse ned egg før en starter på testosteronbehandling. Dette er hovedsaklig fordi man lenge har trodd at testosteronbehandling vil gjøre en infertil, men nyere forskning har begynt å motbevise dette.

Det finnes flere og flere case-studier om personer som har gått på testosteron i årevis, men som likevel har friske eggceller av god kvalitet. Dermed vil et midlertidig opphold av testosteronbehandlingen gjøre at en både kan fryse ned egg og/eller gjennomgå et svangerskap dersom det er ønskelig.

Men selv om man ikke blir infertil av testosteronbehandling er det likevel ofte å foretrekke å hente ut eggceller før en starter på testosteron. Dette er på grunn av den store mentale påkjenningen som kommer av å stoppe opp testosteronbehandlingen.

Er det lov å donere egg i Norge?

Nylig ble bioteknologiloven endret slik at det skulle være lov med eggdonasjon mellom partnere. Betyr dette at det er lov for trans menn å donere egg? For å svare på dette må vi først se hva som står i bioteknologiloven §2-15:
"Ved assistert befruktning til et likekjønnet par kan et egg som er hentet ut fra en av kvinnene, settes inn i den andre kvinnens livmor etter befruktning."

 Som du ser står det eksplisitt at en kvinne har lov til å donere egg til en kvinnelig partner. Denne ordbruken er uheldig i kombinasjon med lov om endring av juridisk kjønn §6:

"Det juridiske kjønnet skal legges til grunn ved anvendelsen av andre lover og forskrifter." 

Dette betyr at dersom du har mannlig juridisk kjønn, så har du teknisk sett ikke lov til å donere egg i Norge. Det betyr ikke at det er helt umulig å donere egg, men det betyr at du må over noen ekstra hinder for å få det til.

Jeg viser til lov om endring av juridisk kjønn §2:

"Personer som er bosatt i Norge og som opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det vedkommende er registrert med i folkeregisteret, har rett til å få endret sitt juridiske kjønn."

Dersom du har fryst ned egg på forhånd og bestemmer deg en dag for at du ønsker å donere egget til en partner, så er det teoretisk mulig å endre juridisk kjønn til kvinne, for så å endre det tilbake igjen senere. Hvilke konsekvenser dette vil ha i praksis er vanskelig å si - det kan bringe med seg en rekke vanskeligheter på grunn av endring av personnummer, og det er ingen garanti for at søknaden blir godkjent. Men dersom du allerede har fryst ned egg og kun ønsker å donere det til en partner, så er dette en mulig vei å gå.


Er det lov å fryse ned egg i Norge?

Ja, det er teknisk sett lov å fryse ned egg - uavhengig av hvilket kjønn du tilhører. Men dette betyr ikke at hvem som helst kan be om å få fryst ned eggceller, og få det. Dersom du skal få tilbud om nedfrysning av egg i det offentlige helsevesenet, så må du ha et medisinsk behov for det.

Problemet her er at dersom du har mannlig juridisk kjønn og ønsker å donere egg til en partner, så vil helsevesenet argumentere for at det ikke er lovlig for deg å donere egg, og at du dermed ikke har behov for nedfrysning.

Dersom du har kvinnelig juridisk kjønn og/eller du sier du ønsker å bære frem barnet selv, og du ikke har noen underliggende medisinske tilstander som gjør at dette er fysisk nødvendig for din reproduktive evne, så faller dette inn under det som kalles social freezing, som ikke dekkes av det offentlige. Altså må det gjøres hos en privat klinikk, hvor du betaler selv for behandlingen.

Da jeg begynte å lete etter en privatklinikk som kunne gjøre dette for meg, så ble jeg fortalt at social freezing fremdeles ikke er tilgjengelig i Norge. Dette er fordi lovendringen er såpas ny, og det tar tid å få på plass rutiner og kompetanse. Jeg bestemte meg derfor for å dra til Sverige i stedet, som jeg vil skrive mer om i et senere innlegg.Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Sprøytedrama

Nedre kirurgi: Del 5 - De tyske klinikkene

Nedre kirurgi: Del 2 - Hvordan utføres nedre kirurgi?

Hormonbehandling i Norge (Del 1)

Hvorfor "transe" er et skjellsord